παραπληγικός

Μεταφράσεις

παραπληγικός

paraplégique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close