παρεκκλίνων

Μεταφράσεις

παρεκκλίνων

aberrant, deviant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close