τσιγγούνης

Μεταφράσεις

τσιγγούνης

mean, miserly, stingy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close