χάνω τις αισθήσεις μου

Μεταφράσεις

χάνω τις αισθήσεις μου

يُغْمَى عَلَيه

χάνω τις αισθήσεις μου

omdlít

χάνω τις αισθήσεις μου

besvime

χάνω τις αισθήσεις μου

in Ohnmacht fallen

χάνω τις αισθήσεις μου

pass out

χάνω τις αισθήσεις μου

perder el conocimiento

χάνω τις αισθήσεις μου

pyörtyä

χάνω τις αισθήσεις μου

s’évanouir

χάνω τις αισθήσεις μου

onesvijestiti se

χάνω τις αισθήσεις μου

svenire

χάνω τις αισθήσεις μου

意識を失う

χάνω τις αισθήσεις μου

의식을 잃다

χάνω τις αισθήσεις μου

flauwvallen

χάνω τις αισθήσεις μου

besvime

χάνω τις αισθήσεις μου

zemdleć

χάνω τις αισθήσεις μου

desmaiar

χάνω τις αισθήσεις μου

терять сознание

χάνω τις αισθήσεις μου

svimma

χάνω τις αισθήσεις μου

หมดสติ

χάνω τις αισθήσεις μου

bayılmak

χάνω τις αισθήσεις μου

ngất

χάνω τις αισθήσεις μου

昏倒
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close