χειροτονία

Μεταφράσεις

χειροτονία

ordination
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close