χρονικός

Μεταφράσεις

χρονικός

temporal, time

χρονικός

chronique, temporel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close