χτύπημα κάτω από τη ζώνη

Μεταφράσεις

χτύπημα κάτω από τη ζώνη

below the belt, low blow
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close