χόνδρος

Αναζητήσεις σχετικές με χόνδρος: χονδρός
Μεταφράσεις

χόνδρος

kartilago

χόνδρος

cartilage

χόνδρος

fat

χόνδρος

хрящ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close